Úvodní strana

Zásady ochrany osobních údajů

Co se v těchto Zásadách dočtete?

Dočtete se, kdy a jak budeme pracovat s vašimi údaji, kdo nám s tím pomáhá a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na e-mailu: kristyna.solnickova@zenysro.cz  

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Společnost Ženy, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336 (dále jen „Správce“).

Kdy, proč a jak vaše údaje zpracováváme

Objednávka produktů 

 1. V souvislosti s objednávkou zboží zpracováváme ty osobní údaje, které nám uvedete v objednávce. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ/DIČ adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

 2. Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli vaši objednávku vyřídit, objednané zboží vám poslat, případně vyřídit reklamaci. Toto zpracování je proto nezbytné pro plnění smlouvy. Krom toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Z těchto důvodů zpracováváme uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Toto zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů. 

 3. Jelikož se objednávkou stáváte naším zákazníkem, můžeme vám na e-mailovou adresu tu a tam poslat zajímavé novinky, třeba jaké nové produkty nebo slevy chystáme. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu kristyna.solnickova@zenysro.cz  nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení). 

Uživatelský účet

 1. Pokud se rozhodnete si u nás zřídit uživatelský účet, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu

 2. Kromě toho budeme zpracovávat i vaši historii objednávek, abychom vám objednání co nejvíce usnadnili. 

 3. Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky ve webovém rozhraní našeho obchodu.

 4. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na kristyna.solnickova@zenysro.cz  nebo dopisu na adresu našeho sídla. Vezměte však, prosíme, na vědomí, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

Odebírání novinek (newsletter)

 1. Pokud budete mít zájem o zasílání novinek o nabídkách, či slevách na zboží nebo i dalších novinek ze světa Žen s.r.o. a přihlásíte se do odběru newsletteru, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.

 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli novinky zasílat, a to díky vašemu souhlasu, který jste nám přihlášením udělili. 

 3. Osobní údaje pro tyto účely budeme zpracovávat 5 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. 

 4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu kristyna.solnickova@zenysro.cz  nebo proklikem na odkaz v newsletteru.


Kontaktní formulář

 1. Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a pošlete nám zprávu, zpracováváme přitom vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další údaje, které uvedete v obsahu zprávy.

 2. Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace, nanejvýš 1 rok od vyřízení zprávy, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování. 

Cookies 

 1. Na této webové stránce používáme soubory cookies, a to za těmito účely:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách (Functional cookies);

  2. fungování webových stránek (Required cookies);

  3. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení (Advertising cookies).

 2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku, a to prostřednictvím cookie lišty (v záložce Functional cookies nebo přes Reject).

 3. Cookies nezbytné pro fungování webu (Required cookied) uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. I proti nim můžete vznést námitku prostřednictvím cookie lišty (Reject), v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

 4. Cookies pro cílení nebo přizpůsobení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty (v záložce Advertising cookies nebo přes Allow all)

 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, viz detailní informace v cookie liště, kde se dozvíte i to, jaké konkrétní cookies používáme.


Jaká máte práva?

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • odvolat svůj souhlas,

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce;

 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování;

 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kdo nám se zpracováním pomáhá?

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.

 • poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977;

 • poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665

 • společnost Rockero s.r.o., se sídlem Ostrava, Hasičská 551/52, PSČ 700 30, IČ: 09351876;

 • poskytovatelé platebních služeb;

 • poskytovatelé zásilkových služeb;

 • Ambasadorky.

a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme. Pokud vás zajímá, kdo další nám takové služby poskytuje, napište nám na e-mail: kristyna.solnickova@zenysro.cz